April Medal Results

April Medal
Div. 1

Winner: I Drake – nett 60
Runner-up: K Starkie-Gupta – nett 65
Div. 2
Winner: Nimesh Mehta – nett 66
Runner-up: A Hewitt – nett 69